Nieuwsbrief Gezondheidsraad april 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Rijtest voor mensen met autisme voortaan alleen op indicatie

Het is niet nodig om alle rijexamenkandidaten met een autismespectrumstoornis (ASS) te verplichten een rijtest te doen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van IenW. De raad adviseert de minister om de rijtest alleen te laten afnemen als de verplichte medische keuring daar aanleiding toe geeft.

Rijgeschiktheid bij ASS

© Hollandse Hoogte

Mogelijk iets minder ziekenhuisopnames door verdere verlenging prikinterval

Verdere verlenging van het interval tussen de eerste en de tweede prik van BioNTech/Pfizer en Moderna kan op termijn leiden tot iets minder ziekenhuisopnames. Dat blijkt uit recente wetenschappelijke gegevens. Hoewel het effect relatief klein is, kan het volgens de Gezondheidsraad opwegen tegen de eerder gesignaleerde onzekerheden rond de verdere verlenging van het prikinterval. De raad geeft de minister van VWS in een spoedadvies in overweging het prikinterval van BioNTech/Pfizer en Moderna verder te verlengen van respectievelijk 6 en 4 weken naar 12 weken.

Interval tussen de eerste en tweede vaccinatie

© RIVM

Doorgaan met AstraZeneca voor 60-plussers, andere vaccins voor 60-minners

De Gezondheidsraad heeft de minister van VWS geadviseerd om door te gaan met het vaccineren van 60-plussers met het AstraZeneca-vaccin. Voor mensen van 60 jaar en ouder weegt de gezondheidswinst die door vaccinatie van AstraZeneca te behalen is op tegen het risico van de bijwerking. Dat schrijft de Gezondheidsraad in de onderbouwing bij het spoedadvies. De raad adviseert om voor mensen onder de 60 jaar een van de andere vaccins te gebruiken. Bij deze groep is het risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 aanzienlijk kleiner, waardoor het risico op de bijwerking zwaarder weegt.

Inzet AstraZeneca-vaccin

Verpleegkundige vaccineert man
© Unsplash

Ook 16- en 17-jarigen uit hoog-risicogroepen vaccineren tegen COVID-19

Laat kinderen van 16 en 17 jaar die onder een van de hoog-risicogroepen vallen, ook met voorrang in aanmerking komen voor vaccinatie tegen COVID-19. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een spoedadvies aan de minister van VWS. De raad adviseert het BioNTech/Pfizer-vaccin in te zetten voor deze groep. Dat vaccin is goedgekeurd voor gebruik vanaf 16 jaar.

Vaccinatie van kinderen

© Pixabay

Colofon

Dit is een uitgave van

De Gezondheidsraad

Contact

Wilt u contact opnemen met de Gezondheidsraad? Kijk dan op onze pagina met contactgegevens.