Jaarverslag 2023: Blik naar buiten

Vandaag publiceert de Gezondheidsraad het Jaarverslag 2023, getiteld Blik naar buiten. Het jaarverslag biedt naast de getalsmatige verantwoording ook een inkijk in de adviezen die de Gezondheidsraad vorig jaar publiceerde en in onze activiteiten van het vorige jaar.

Cover jaarverslag voor nieuwsbericht
Beeld: ©ANP / Venema Media

De Gezondheidsraad biedt, door zijn onafhankelijkheid en grote netwerk van gerespecteerde wetenschappers, inzichten en handelingsopties aan die zijn gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap. Maar het zijn niet alleen de ontwikkelingen in de wetenschap die de adviezen van de Gezondheidsraad bepalen. De raad heeft ook nadrukkelijk oog voor de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke omgeving waar de adviezen in landen.

Het is ook van belang dat onze adviezen beleidsrelevant zijn. Dat betekent dat het advies niet stopt bij een wetenschappelijke analyse, maar ook blijk geeft van inzicht in de uitvoeringspraktijk. Op basis daarvan schetsten we handelingsperspectieven en beargumenteren we een eventuele voorkeur voor een van die perspectieven.

Het Jaarverslag 2023 is vandaag op de website van de Gezondheidsraad geplaatst en aangeboden aan onze opdrachtgevers bij de ministeries van VWS, IenW, SZW en LNV.

Naar het jaarverslag: