Classificatievoorstel: tricresylfosfaat mogelijk schadelijk voor vruchtbaarheid

De Gezondheidsraad adviseert de minister van SZW om tricresylfosfaat te classificeren als een stof die ervan verdacht wordt schadelijk te zijn voor de vruchtbaarheid (categorie 2). De bewijskracht voor effecten op de vruchtbaarheid is beperkt.

Beeld: ©iStock