Jaarverslag 2022: de Gezondheidsraad adviseert al 120 jaar

Het Jaarverslag 2022 is vandaag gepubliceerd op onze website en aangeboden aan onze opdrachtgevers bij de ministeries van VWS, IenW, SZW en LNV. Naast een getalsmatige verantwoording geeft het jaarverslag een overzicht van onze activiteiten in 2022 en inzicht in de rol die onze adviezen spelen in de maatschappij.

Jaarverslag 2022 cover
Beeld: ©ANP/Hollandse Hoogte

In 2022 bracht de Gezondheidsraad 31 adviezen uit, waarvan elf COVID-gerelateerd. Dat is een stuk minder dan de 56 adviezen in 2021, waarvan 36 COVID-gerelateerd. Langzaam keert de Gezondheidsraad dus terug naar de situatie zoals die was voor de uitbraak van corona.

De Gezondheidsraad beleeft dit verslagjaar een jubileum: de raad bestaat 120 jaar. Al 120 jaar adviseert de Gezondheidsraad over de stand van de wetenschap op het gebied van volksgezondheid en gezondheidzorg. En steeds was de organisatie in beweging om haar taak goed uit te voeren in een veranderende wereld. Adviezen van de Gezondheidsraad hebben wetenschappelijk gezag. Dat gezag verdient de Gezondheidsraad niet door wetenschappelijke kwaliteit alleen, maar juist ook door oog te hebben voor de wereld van beleid, de politiek en de maatschappij.

Naar het jaarverslag: