BCG-vaccinatie niet inzetten tegen COVID-19

De Gezondheidsraad ziet in de huidige stand van wetenschap geen aanleiding om het vaccin tegen tuberculose (Bacillus Calmette-Guérin, BCG) in te zetten tegen COVID-19. Er is geen overtuigend bewijs dat BCG-vaccinatie kan helpen tegen het optreden van COVID-19 en tegen ernstige ziekte als gevolg van COVID-19, zo schrijft de raad in een advies aan de minister van VWS. Bovendien zijn er inmiddels COVID-19-vaccins beschikbaar die effectief zijn gebleken. Het advies is een vervolg op een advies uit oktober 2020.

Vaccinatie in arm
Beeld: ©Gezondheidsraad