Benutten kansen biotechnologie vraagt nú keuzes

Nederland is onvoldoende voorbereid op de snelle ontwikkelingen in de biotechnologie en laat kansen liggen om het economische en maatschappelijke potentieel ervan ten volle te benutten. Behalve grote kansen brengt biotechnologie ook risico’s mee voor mens en milieu. Daarom zou de overheid een integrale visie moeten ontwikkelen en regie moeten voeren. Dat schrijven COGEM en Gezondheidsraad in de Trendanalyse biotechnologie 2023 die zij vandaag aanbieden aan het kabinet.

Beeld: ©COGEM