Periodieke evaluatie: Gezondheidsraad adviseert ‘op gedegen en betrouwbare wijze’

De Gezondheidsraad wordt gezien als onafhankelijk en gezaghebbend, de acceptatie van adviezen is groot en de raad voert zijn formele taak op een gedegen en betrouwbare wijze uit. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de periodieke evaluatie die de Gezondheidsraad heeft laten uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Bovendien heeft de raad in het kader van de advisering over de COVID-vaccinatie een aanzienlijke versnelling van de doorlooptijden weten te realiseren, waarbij steeds de wetenschappelijke kennis werd benut die op dat moment voorhanden was, zo constateren de onderzoekers.

Laptop
Beeld: ©Unsplash

De onderzoekers keken voor de periodieke evaluatie naar de advisering in de periode 2017-2021. Met de verbeterpunten uit de vorige periodieke evaluatie is de raad serieus aan de slag gegaan, stellen zij vast: het secretariaat is gereorganiseerd, de raad heeft geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen en technieken en de twee beraadsgroepen zijn samengevoegd. Op verzoek van de raad is ook specifiek gekeken naar de advisering over boostervaccinatie, in het najaar van 2021. Hiermee komt de raad tegemoet aan de vraag van de minister van VWS om te reflecteren op deze adviezen en de totstandkoming ervan. Het is naar het oordeel van de onderzoekers begrijpelijk dat de raad is ingegaan op de verzoeken van het ministerie van VWS om met spoed te adviseren over COVID-19-vraagstukken. Door deze adviezen zijn bovendien de bekendheid van de raad en de aandacht voor zijn advisering toegenomen – en daarmee ook de publieke waarde van de raad, constateren de onderzoekers.

Het bestuur van de Gezondheidsraad heeft met instemming kennisgenomen van de conclusies. De onderzoekers formuleren een aantal aanbevelingen om de publieke waarde van de raad nog verder te vergroten. In een brief zet het bestuur zijn visie op deze aanbevelingen en de voorgenomen vervolgstappen daarop uiteen. De brief is vandaag, samen met het onderzoeksrapport, aangeboden aan de minister van VWS.