Stel tweede booster beschikbaar voor 60- tot en met 69-jarigen

De Gezondheidsraad adviseert om een tweede boostervaccinatie beschikbaar te stellen voor mensen van 60 tot en met 69 jaar die dat willen. Voor de rest van de volwassenen is zo’n revaccinatie nu niet nodig volgens de raad. Om in het vervolg snel te kunnen besluiten over de noodzaak voor revaccinatie van specifieke doelgroepen, heeft de Gezondheidsraad een toepassingskader opgesteld dat ook vandaag is aangeboden aan de minister van VWS.

Beeld: ©RIVM / Sander Koning