Classificatievoorstel: 1-tert-butoxypropan-2-ol mogelijk kankerverwekkend

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van SZW om de stof 1-tert-butoxypropan-2-ol te classificeren in gevarencategorie 2. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt.

Beeld: ©iStock