Classificatievoorstel: 1-broompropaan mogelijk kankerverwekkend

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van SZW om de stof 1-broompropaan te classificeren in gevarencategorie 2. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt

Beeld: ©SZW / Riesjard Schropp