Advisering over COVID-19-vaccinatiestrategie krijgt vastere plek binnen de raad

De Gezondheidsraad geeft advisering over vaccinatie tegen COVID-19 een structurelere plek binnen de raad. Zo kunnen de wetenschappelijke ontwikkelingen goed gevolgd blijven en de wetenschappelijke kwaliteitsnormen voor de adviezen geborgd. De taken van de tijdelijke Commissie Medische aspecten COVID-19 (MACov-19) worden om die reden overgenomen door de Commissie  Vaccinaties COVID-19, als subcommissie van de vaste Commissie Vaccinaties. 

De  wetenschappelijke ontwikkelingen in de COVID-19-pandemie gaan snel, en doorlopend komen veel data uit allerlei studies beschikbaar. Deze studies kennen grote verschillen in kwaliteit en relevantie. De wetenschappelijke analyse en weging van al deze data raken het kernproces van de raad. Om tijdig adviezen te kunnen uitbrengen die voldoen aan de wetenschappelijke kwaliteitsnormen, bepaalt de Gezondheidsraad – als onafhankelijk adviescollege - zelf de werkwijze, de timing en de benodigde expertise. De nieuwe Subcommissie Vaccinaties COVID-19 werkt vanuit een vaster adviesritme. De voorzitter van deze commissie is prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het bijzonder Infectieziektebestrijding, Maastricht UMC, GGD Zuid-Limburg.

Over de installatie van de Subcommissie Vaccinaties COVID-19 is de minister van VWS per brief geïnformeerd
 

Beeld: ©NIAID