Uitnodiging aan deskundigen: Coronavaccinatiebeleid: hoe (straks) verder?

De verwachting is dat de vaccinatie tegen COVID-19 de komende tijd van de acute fase zal overgaan naar een meer regulier vaccinatieprogramma. Advisering door de Gezondheidsraad ligt daarbij in de rede. Naar alle waarschijnlijkheid zal die overgang echter plaatsvinden op een moment dat er over de vaccinatie minder wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn dan bij reguliere programma’s. De raad heeft daarom besloten tot een inventarisatie van de vraagstukken die hierbij spelen en van de mogelijke oplossingsrichtingen. 

Titel hiervan is: Coronavaccinatiebeleid: hoe (straks) verder? Doel van deze inventarisatie is niet alleen het ophalen van input voor het advies, maar ook het verkrijgen van inzicht in andere elementen die bij het coronavaccinatiebeleid een rol kunnen spelen.

©NIAID

Concreet gaat het om deze vragen:

  • Welke vraagstukken spelen bij de overgang van vaccinatie tegen COVID-19 van de acute fase naar een regulier programma?
  • Wat zijn mogelijke (beargumenteerde) oplossingsrichtingen bij deze vraagstukken? 

De Gezondheidsraad houdt voor deze inventarisatie eerst een schriftelijke ronde. Daarvoor nodigt de raad externe deskundigen uit om - op persoonlijke titel - ideeën ten aanzien van bovenstaande vragen aan te leveren. U kunt uw wetenschappelijk gefundeerde en beknopt verwoorde reactie uiterlijk vrijdag 18 juni 2021 sturen naar GR_Vaccinaties@gr.nl.
Inzenders ontvangen in eerste instantie geen ontvangstbevestiging of reactie.