Vaccinatie kan bijdragen aan voorkomen van infecties bij anderen

Vaccinatie tegen COVID-19 draagt in meer of mindere mate bij aan het voorkomen van infecties bij anderen. Diverse studies wijzen in die richting. In welke mate dit het geval is en welke factoren hierop van invloed zijn is nog niet duidelijk. Dat vergt meer onderzoek.

©Hollandse Hoogte