Doorgaan met AstraZeneca voor 60-plussers, andere vaccins voor 60-minners

De Gezondheidsraad heeft de minister van VWS geadviseerd om door te gaan met het vaccineren van 60-plussers met het AstraZeneca-vaccin. Voor mensen van 60 jaar en ouder weegt de gezondheidswinst die door vaccinatie van AstraZeneca te behalen is op tegen het risico van de bijwerking. Dat schrijft de Gezondheidsraad in de onderbouwing bij het spoedadvies. De raad adviseert om voor mensen onder de 60 jaar een van de andere vaccins te gebruiken. Bij deze groep is het risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 aanzienlijk kleiner, waardoor het risico op de bijwerking zwaarder weegt.

Verpleegkundige vaccineert man
Beeld: ©Unsplash