Jaarverslag 2020 Gezondheidsraad: bestendiging, ontwikkeling en beweging

Het jaarverslag 2020 is vandaag gepubliceerd op onze website en aangeboden aan onze opdrachtgevers bij de ministeries van VWS, IenW, SZW, BZK en LNV. Naast de getalsmatige verantwoording geeft het jaarverslag ook een indruk van onze activiteiten in 2020.

In 2020 heeft de Gezondheidsraad opnieuw laten zien flexibel te kunnen werken aan adviezen van uiteenlopende aandachtsgebieden die verschillen van aard (van technisch tot conceptueel) en aanpak (van spoedprocedure tot de meest uitgebreide procedure). Voorbeelden hiervan zijn de adviezen Emissies van ijzer- en staalgieten (gepubliceerd: 18 februari), Gewasbescherming en omwonenden (vervolgadvies, gepubliceerd: 29 juni) en COVID-19-vaccinatie: BioNTech/Pfizer (gepubliceerd: 24 december). Meer weten? U leest erover in ons jaarverslag. 

Beeld: ©Pixabay / Jarmoluk