Inzet testbewijzen coronavirus vraagt zorgvuldige afweging

Een maatregel waarbij een bewijs van een recente negatieve coronatest wordt gebruikt om de toegang tot voorzieningen te reguleren, vraagt een zorgvuldige afweging. De Gezondheidsraad heeft ethische en juridische voorwaarden geformuleerd waaraan een dergelijke maatregel moet voldoen.

©NIAID