Vaccin BioNTech/Pfizer vooral inzetten bij ouderen

De Gezondheidsraad adviseert het vaccin tegen COVID-19 van BioNTech/Pfizer primair in te zetten bij ouderen. Het vaccin werkt boven verwachting goed bij deze groep en bij hen treedt de meeste ernstige ziekte en sterfte op door COVID-19.

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Dit advies geldt voor zowel Europees Nederland en de BES-eilanden als voor de CAS-eilanden.