CEG: Ethische vraagstukken in tijden van corona

Met de komst van het coronavirus werden we dit jaar met nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Aan het eind van het jaar kijken we hierop terug. Welke waardenafwegingen hebben zorgverleners, bestuurders en patiënten gemaakt? Vandaag brengt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) de essaybundel ‘Ethiek in tijden van corona’ uit, met ethische reflecties op de coronacrisis. De essays zijn geschreven door gastauteurs met verschillende professionele achtergronden.

CEG: Ethische vraagstukken in tijden van Corona
Beeld: ©Nelleke Broeze en Justinne Corrijn / Nelleke Broeze en Justinne Corrijn