Ook in CAS-landen COVID-19-vaccinatie eerst naar zieken en ouderen

De Gezondheidsraad adviseert om ook op Curaçao, Aruba en Sint Maarten eerst 60-plussers en medische risicogroepen te vaccineren tegen COVID-19. Net als in Europees Nederland wordt op die manier naar verwachting de meeste gezondheidswinst behaald met het beperkte aantal vaccins dat in eerste instantie beschikbaar zal komen. Dit schrijft de raad in een advies, gevraagd door ministers van deze landen, dat vandaag is gepubliceerd.

©Hollandse Hoogte