Bredere kijk nodig op 45-minutennorm in spoedzorg

Er is geen medisch wetenschappelijke onderbouwing voor de norm dat vrijwel alle inwoners van Nederland in geval van spoed binnen 45 minuten de spoedeisende hulp in een ziekenhuis moeten kunnen bereiken. Soms is juist snelle eerste behandeling op de plaats van het incident van invloed op de uitkomst voor de patiënt en soms vooral vervoer naar een ziekenhuis met specialistische expertise. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de spreiding van spoedzorg in ziekenhuizen in een bredere context te bezien.

©Politie