Vergunning voor tweede meetronde De Maastricht Studie

Het Maastricht UMC+ wil een tweede meetronde doen bij deelnemers aan de zogenoemde Maastricht Studie naar diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. De Gezondheidsraad adviseert hiervoor vergunning te verlenen.

©NN