Marko Stupar start per 1 juli als interim algemeen secretaris – directeur

Mr. Marko Stupar neemt per 1 juli de functie van algemeen secretaris over van mr. Margo Kerkhof. Hij oefent deze functie uit op interimbasis. De algemeen secretaris heeft de leiding over het secretariaat van de Gezondheidsraad, dat ongeveer vijftig medewerkers telt en rechtspositioneel onder het ministerie van VWS valt, en ondersteunt de voorzitter en vicevoorzitter bij het leiding geven aan de raad.

Marko Stupar
Beeld: ©Gezondheidsraad / René Verleg

Marko Stupar studeerde Nederlands recht en internationaal recht aan de Erasmus Universiteit en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij is ruim twintig jaar werkzaam binnen de publieke sector en heeft als manager niet alleen binnen het Rijk ervaring opgedaan maar ook bij andere overheden, zoals een provincie, waterschap en een gemeente.De afgelopen tien jaar heeft Marko verschillende rollen vervuld binnen de gemeente Rotterdam, waar hij sinds 2016 werkzaam was als manager HR Advies, Beleid en Beheer. Stupar: “Ik kijk ernaar uit om met de medewerkers van het secretariaat en een nieuw managementteam - in samenwerking met de leden van de raad - verder te bouwen aan de ingezette koers.”

De functie van algemeen secretaris werd sinds 2013 vervuld door Margo Kerkhof. Onder haar leiding heeft het secretariaat van de Gezondheidsraad gewerkt aan belangrijke vernieuwingen, gericht op het versterken van het aanpassingsvermogen en de innovatiekracht van de organisatie. Kerkhof: “We zijn als Gezondheidsraad trots op onze gezaghebbende positie. Maar dat gezag moeten we steeds weer verdienen. Daarvoor is het nodig dat we ons continu aanpassen aan de veranderingen in de wereld om ons heen.” Om de veranderingen een goede basis te geven heeft Margo onder meer een reorganisatie uitgevoerd. In 2019 is die afgerond en in juni 2020 is als gevolg daarvan het nieuwe managementteam gestart. Kerkhof: “Met de komst van de nieuwe hoofden kan de organisatie echt de vruchten gaan plukken van alle veranderingen. Dit voelt als het juiste moment voor mij om het stokje over te dragen.”

Tot wanneer Marko Stupar in deze interimrol aanblijft is nog niet bekend. De Gezondheidsraad gaat zorgvuldig zoeken naar een nieuwe algemeen secretaris.