CEG: investeer bij e-health in meer onderzoek naar praktijkervaring gebruikers

E-health is volop in ontwikkeling. Praktijkervaringen van gebruikers en belangrijke zorgwaarden moeten hierbij leidend zijn. De verwachtingen van de inzet van e-health zijn hoog, maar de technologie en uitvoering zijn complex. Het CEG pleit daarom in het drieluik De ethiek van e-health voor een zorgvuldige ontwikkeling en het betrekken van gebruikers. Investeren in onderzoek naar praktijkervaringen en langetermijneffecten is hierbij net zo belangrijk als het ontwikkelen van nieuwe technologie.

Beeld: ©CEG

Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.