Gebruik middelen voor gewasbescherming uit voorzorg terugdringen

Blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen moet zo veel mogelijk verminderd worden, zowel bij telers als bij omwonenden van landbouwpercelen. Verder is het van belang om het gebruik van de middelen en de blootstelling eraan uitgebreider te meten.

Beeld: ©HH