Advies voor grenswaarde gehydrogeneerd terfenyl

Blootstelling tijdens het werk aan gehydrogeneerd terfenyl kan schade aan de gezondheid veroorzaken. Als de concentratie gehydrogeneerd terfenyl op de werkvloer onder de 7,4 milligram per kubieke meter lucht blijft (gemiddelde concentratie gemeten over een achturige werkdag), treden er volgens de Gezondheidsraad geen gezondheidsklachten op.

Beeld: ©iStock