All-trans-retinoïnezuur kan ontwikkeling ongeboren kind schaden

Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met all-trans-retinoïnezuur, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Vrouwen die zwanger zijn kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. De Gezondheidsraad adviseert om de stof te classificeren als een stof die wordt verondersteld toxisch te zijn voor de menselijke voortplanting.

©HH