Jaarverslag 2019 Gezondheidsraad: Oog voor de omgeving

Het Jaarverslag 2019 is vandaag gepubliceerd op onze website en aangeboden aan onze opdrachtgevers bij de ministeries van VWS, IenW, SZW, BZK en LNV. Het jaarverslag biedt naast de getalsmatige verantwoording ook een inkijk in de inhoud en het proces van onze activiteiten van het vorige jaar.

Oog voor de omgeving
©VormVijf

Aan de hand van het thema Oog voor de omgeving illustreren we op welke wijze wij zorgen dat wij, in alle fasen van onze adviestrajecten, kennis nemen van de geluiden, behoeften en vragen die bestaan rondom de adviesonderwerpen. We laten zien dat wij ons bewust zijn van dat wat er speelt in de omgeving, terwijl we het uiteindelijke advies altijd laten rusten op onafhankelijkheid en wetenschappelijkheid.