Niet blind vertrouwen op gezondheidsapps en wearables

Het gebruik van gezondheidsapps en wearables om zelf de gezondheid te monitoren en verbeteren, kent ook ongewenste neveneffecten. Het kan ongerustheid aanwakkeren, waardoor het zorggebruik eerder toeneemt dan afneemt. En onbetrouwbare metingen kunnen ertoe leiden dat mensen ten onrechte gerustgesteld worden, met mogelijke gezondheidsschade tot gevolg. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit daarom voor terughoudend bij de overheid in het aanmoedigen van deze vorm van e-health.

Jonge wetenschappers in discussie over de ethiek van e-health
©Hollandse Hoogte

Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.