Vergunning om ook meerlingzwangerschappen mee te nemen in onderzoek naar de invoering van NIPT

Het NIPT-consortium wil ook meerlingzwangerschappen meenemen in een wetenschappelijk onderzoek naar de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Ook zwangeren van een meerling die willen weten of hun foetus een ernstige afwijking heeft kunnen dan kiezen voor NIPT. De Gezondheidsraad adviseert hiervoor vergunning te verlenen.

©HH