Advies voor grenswaarde 1,2-dichloorethaan

Door blootstelling tijdens het werk aan 1,2-dichloorethaan kan kanker ontstaan. De Gezondheidsraad heeft geschat bij welke luchtconcentraties het aantal gevallen van kanker door beroepsmatige blootstelling aan de stof beperkt blijft tot vooraf vastgestelde risiconiveaus. Niet alleen inademing van 1,2-dichloorethaan kan schadelijk zijn, ook huidcontact kan bijdragen aan de blootstelling.

Beeld: ©iStock