In hielprik ook screenen op spinale spieratrofie

Vroege ontdekking van spinale spieratrofie (SMA) zorgt ervoor dat kinderen met de ernstigste varianten van de ziekte behandeld kunnen worden voor zich symptomen voordoen. Dat voorkomt (deels) dat er onherstelbare schade aan het zenuwstelsel ontstaat. Daarom adviseert de Gezondheidsraad SMA op te nemen in de hielprikscreening.

Hielprikscreening op SMA
©Nationale Beeldbank