Professionals, denk mee over voedingsaanbevelingen

Gezonde voeding is belangrijk voor iedereen, van jong tot oud. Sinds begin 2018 werkt de tijdelijke Commissie Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen op verzoek van de toenmalige minister van VWS aan een advies waarin in beeld wordt gebracht welke voedingsaanbevelingen er momenteel in Nederland via voorlichting worden uitgedragen, waar deze aanbevelingen op zijn gebaseerd en of er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn die aanleiding geven om de aanbevelingen aan te passen. Naast de twaalf commissieleden neemt vanuit het ministerie van VWS senior beleidsmedewerker Anneke Sellis als waarnemer deel in de commissie. Zij onderstreept het belang van dit advies: “Er zijn steeds meer aanwijzingen dat met name voeding van de moeder tijdens de zwangerschap veel invloed heeft op de gezondheid van kinderen op latere leeftijd. Juist omdat dit zo’n belangrijk onderwerp is, willen we dat de voedingsaanbevelingen wetenschappelijk goed onderbouwd en actueel zijn. Daarmee gunnen we ieder kind de kans op een goede, gezonde start.”

voeding tijdens zwangerschap
©Hollandse Hoogte

Openbare commentaarronde

Het is belangrijk dat de voedingsaanbevelingen duidelijk en praktisch werkbaar zijn en op uniforme wijze uitgedragen worden. Anneke legt uit dat het juist daarom voor het ministerie van VWS van belang is dat bij het advies de professionals op het gebied van zwangerschaps- en jeugdgezondheidszorg betrokken worden. Anneke: “Wanneer alle partijen al in dit stadium kunnen reageren op de wetenschappelijke basis van het advies, is dat goed voor de uitvoerbaarheid en het draagvlak. Het zijn uiteindelijk de professionals  die ermee moeten werken.” De consultatie vindt plaats in de vorm van zogenaamde openbare commentaarrondes, waarbij gereageerd kan worden op de conceptversies van de achtergronddocumenten die de commissie heeft voorbereid. Dankzij deze commentaarrondes kan de commissie eventueel gemiste literatuur en mogelijke onjuistheden boven tafel te krijgen.

Voor het achtergronddocument Schadelijke effecten van stoffen en micro-organismen heeft de commentaarronde al plaatsgevonden. In het najaar worden ook de overige drie achtergronddocumenten openbaar gemaakt voor commentaar. Dat zijn: 1) Voedingsmiddelen en voedingspatronen in relatie tot gezondheidsuitkomsten voor de moeder en het kind, 2) De effecten van voedingsstof supplementen op gezondheidsuitkomsten voor de moeder en het kind, en 3) Gewichtsverandering tijdens de zwangerschap in relatie tot gezondheidsuitkomsten voor de moeder en het kind. Wanneer de documenten openbaar worden gemaakt, wordt dat via de website en nieuwsbrief van de Gezondheidsraad bekend gemaakt. De beroepsverenigingen worden hier ook per e-mail op geattendeerd. Na afloop van de commentaarrondes weegt de commissie alle reacties af en beoordeelt of deze aanleiding geven om de conclusies van de achtergronddocumenten aan te passen.

Zorgvuldig traject

Dit zorgvuldige traject kost meer tijd dan in eerste instantie verwacht. Dat het langer op zich laat wachten heeft te maken met het vertrek van een ervaren wetenschappelijk medewerker binnen het secretariaat van de Gezondheidsraad. Daarnaast is in de loop van het adviestraject om openbare commentaarrondes aan de aanpak toe te voegen. Dit laatste is besloten in samenspraak met opdrachtgever VWS. Anneke: “Die openbare commentaarrondes vragen nu extra tijd, maar we zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk juist tijdswinst oplevert. Omdat iedereen al heeft kunnen reageren op de wetenschappelijke basis van het advies, hoeft daar geen discussie meer over gevoerd te worden.”

Nadat het advies over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen is afgerond, zal de raad zich ook buigen over voedingsaanbevelingen voor vrouwen die borstvoeding geven en voor kinderen tot twee jaar.