Gegevens over implantaten 115 jaar bewaren

Het is van belang dragers van implantaten altijd te kunnen achterhalen als gebreken of bijwerkingen aan het licht komen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad gegevens over implantaten 115 jaar te bewaren (gerekend vanaf de geboorte van de patiënt).

Bewaartermijn implantaatgegevens
©Nationale Beeldbank