Protocol voor vaststellen dood bij orgaandonatie na euthanasie

Voor het vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie kan het eDCD-protocol worden aangehouden. Dat is het protocol voor het vaststellen van een onomkeerbare stilstand van hart en bloedsomloop na het staken van mechanische beademing. Er is volgens de Gezondheidsraad geen wetenschappelijke grond om voor orgaandonatie na euthanasie een ander protocol aan te houden.

Protocol voor vaststellen dood bij orgaandonatie na euthanasie