Twee beoordeelde dichloornitrobenzenen kankerverwekkend

Blootstelling tijdens het werk aan 2,4-dichloor-1-nitrobenzeen en 1,4-dichloor-2-nitrobenzeen kan leiden tot kanker. Dat is een risico voor mensen in uiteenlopende bedrijfstakken die met deze stoffen in aanraking komen.

Dichloornitrobenzenen