Advies voor grenswaarde 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline)

Door blootstelling tijdens het werk aan 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline), kortweg MOCA, kan kanker ontstaan. De Gezondheidsraad heeft geschat bij welke luchtconcentraties het aantal extra gevallen van kanker door beroepsmatige blootstelling aan de stof beperkt blijft tot vooraf vastgestelde risiconiveaus. Niet alleen inademing van MOCA kan schadelijk zijn, ook huidcontact kan bijdragen aan het risico op kanker.

MOCA