WBO: onderzoek naar leververvetting en -fibrose binnen De Maastricht Studie

Het Maastricht UMC+ wil als onderdeel van De Maastricht Studie onderzoek doen naar leververvetting en leverfibrose in samenhang met diabetes mellitus type 2. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS de vergunning voor het deelonderzoek te verlenen onder de voorwaarde dat de proefpersoneninformatie wordt aangevuld.

WBO: onderzoek naar leververvetting en -fibrose binnen De Maastricht Studie