Blootstelling aan fenytoïne kan de ontwikkeling van het ongeboren kind schaden

Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met het geneesmiddel fenytoïne, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Vrouwen die zwanger zijn kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de staatssecretaris van SZW.

Fenytoïne