WBO: onderzoek naar online leefstijladvies om het risico op dementie te verlagen

Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) wil actieve werving voor een online-leefstijlprogramma om het risico op dementie te verlagen (DEMIN) vergelijken met passieve werving. Ook wil de aanvrager onderzoeken wat het effect is van het leefstijladvies op de leefstijlfactoren die samenhangen met het risico op dementie.

De commissie is van oordeel dat het te verwachten wetenschappelijk nut van de zogenoemde DEMIN-studie relatief gering is en dat direct bewijs dat dementie te voorkomen is met een betere leefstijl ontbreekt. Het onderzoek kan echter wel de gezondheid van deelnemers bevorderen en enig positief effect op het risico op dementie is wel te verwachten. Daarom adviseert de commissie de staatssecretaris van VWS om een vergunning te verlenen, onder een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat potentiële deelnemers goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van het onderzoek en dat er geen cognitietesten worden afgenomen. Deelnemers zouden de cognitietesten ten onrechte kunnen opvatten als een diagnostische test voor dementie.