Externe evaluatie Gezondheidsraad 2013 – 2016

Een externe commissie heeft het functioneren van de Gezondheidsraad tijdens de periode 2013 – 2016 geëvalueerd. Dit is de vijfde keer dat een vierjaarlijkse evaluatie op basis van de Kaderwet adviescolleges is uitgevoerd.

Externe evaluatie Gezondheidsraad 2013 – 2016
©-

Op 31 januari 2018 is het evaluatierapport aangeboden aan de minister van VWS, met een brief waarin de leiding van de raad een reactie geeft op het rapport.

Samenstelling van de commissie (foto van links naar rechts):

  • prof. dr. Wim Derksen, emeritus hoogleraar bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter
  • prof. dr. Jozien Bensing, emeritus hoogleraar klinische en gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht
  • prof. dr. Dymph van den Boom, emeritus hoogleraar algemene pedagogiek, Universiteit van Amsterdam
  • prof. dr. Wim Stalman, emeritus hoogleraar ontwikkeling medisch onderwijs en onderzoek, VUmc, Amsterdam

Het secretariaat werd verzorgd door dr. Judith van den Bosch van Pallas Health Research and Consultancy.