Gezondheidswinst vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit

Luchtverontreiniging in Nederland leidt nog steeds tot ziekte en sterfte. Om gezondheidswinst te behalen zou de Nederlandse overheid bij het verminderen van de luchtverontreiniging veel ambitieuzere waarden moeten aanhouden dan de Europese grenswaarden die nu worden gehanteerd. Dat schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies over luchtkwaliteit.

Gezondheidswinst vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit
©Hollandse Hoogte