Fibromyalgie

Fibromyalgie is een chronische aandoening die voornamelijk gepaard gaat met wijdverspreide pijn. Hoe de aandoening ontstaat, is nog onvoldoende begrepen. Ook bestaat er onduidelijkheid over de effectiviteit van verschillende behandelingen. De Gezondheidsraad gaat daarom op verzoek van de minister van VWS de stand van wetenschap in kaart brengen omtrent de aandoening fibromyalgie. De invloed van de aandoening op de patiënt en op diens omgeving en maatschappelijke participatie zal in het onderzoek worden meegenomen, evenals de organisatie van behandeling en begeleiding van patiënten met de aandoening in Nederland.

Bij dit adviestraject zullen patiënten en ervaringsdeskundigen worden betrokken. 

Deze adviesaanvraag van de minister van VWS is het resultaat van het burgerinitiatief Erken Fibromyalgie dat in de Tweede Kamer aan de orde is geweest. Dit burgerinitiatief zet zich in voor meer maatschappelijke en politieke bewustwording van fibromyalgie. 

Stand van zaken