Fibromyalgie

Over fibromyalgie bestaat veel onduidelijkheid; patiënten hebben last van klachten als pijn, stijfheid en vermoeidheid. Het ontstaan ervan is nog onvoldoende begrepen. Ook bestaat er onduidelijkheid over de effectiviteit van verschillende behandelingen. De Gezondheidsraad gaat daarom op verzoek van de minister van VWS de stand van wetenschap in kaart brengen omtrent fibromyalgie: wat is er bekend over de oorzaak, (criteria voor) diagnosestelling, prevalentie, beloop, preventiemogelijkheden en behandeling? De invloed op de patiënt en op diens omgeving en maatschappelijke participatie zal in het onderzoek worden meegenomen, evenals de organisatie van behandeling en begeleiding van patiënten in Nederland.

Bij dit adviestraject zullen patiënten en ervaringsdeskundigen worden betrokken. 

Deze adviesaanvraag van de minister van VWS is het resultaat van het burgerinitiatief Erken Fibromyalgie dat in de Tweede Kamer aan de orde is geweest. Dit burgerinitiatief zet zich in voor meer maatschappelijke en politieke bewustwording van fibromyalgie. 

Stand van zaken