Adviesaanvraag VWS en LNV over Richtlijnen goede voeding

Op 19 februari 1998 ontving de Gezondheidsraad een adviesaanvraag over een algemene, periodieke actualisering van de Richtlijnen goede voeding van de staatssecretaris van VWS, mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, met het aanvullende verzoek om deze, afgezien van aanpassingen die tussentijds noodzakelijk blijken, elke vijf jaar opnieuw uit te brengen.