Gezonde eiwittransitie

Opschuiven naar een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten is beter voor het milieu en gezonder voor de meeste Nederlanders. Dit concludeert de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van LNV en de staatssecretaris van VWS.

Dierlijke eiwitbronnen hebben een grotere milieu-impact dan plantaardige eiwitbronnen. Ook worden sommige bronnen van dierlijk eiwit in verband gebracht met een verhoogd risico op chronische ziekten. Daarom richt overheidsbeleid zich op de overgang naar meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten, oftewel de eiwittransitie. De Gezondheidsraad onderzocht de gezondheidseffecten van een voedingspatroon met 60% plantaardige en 40% dierlijke eiwitten. In ons huidige voedingspatroon is die verhouding andersom.

De raad concludeert dat het meer plantaardige voedingspatroon beter voldoet aan de Richtlijnen goede voeding dan het huidige voedingspatroon. Voor de meeste Nederlanders is het mogelijk om minder dierlijk te gaan eten zonder dat tekorten aan voedingsstoffen ontstaan.

De raad schat dat het meer plantaardige voedingspatroon de milieu-impact van onze voedselconsumptie met 25% kan verlagen. Om de verschuiving mogelijk te maken adviseert de raad in te zetten op beleidsmaatregelen die het voor de gehele bevolking makkelijker maken om meer plantaardig te eten.

Stand van zaken

Podcast: Eiwittransitie

Deze podcast gaat in op de aanleiding en belangrijke punten van het advies Gezonde eiwittransitie. Twee deskundigen komen aan het woord. Marianne Geleijnse is vicevoorzitter van de Gezondheidsraad en hoogleraar Voeding aan Wageningen University & Research, Marjolein Visser is voorzitter van de commissie Voeding, de tijdelijke commissie Eiwittransitie en hoogleraar Gezond ouder worden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Luister deze podcast via Spotify, Apple, of Springcast.