Alcoholconsumptie en gezondheid in brede zin

De Gezondheidsraad heeft in 2015 in het kader van de Richtlijnen goede voeding geadviseerd over alcoholconsumptie in relatie tot het ontstaan van chronische ziekten voor de algemene bevolking. In 2018 heeft de raad een advies uitgebracht over Alcohol en hersenontwikkeling bij jongeren. Alcoholconsumptie kan ook in bredere zin invloed hebben op de gezondheid. Zo kan overmatige alcoholconsumptie het risico op ongevallen en ongewenst gedrag (geweld) verhogen. Ook kan alcoholconsumptie gevolgen hebben voor de psychosociale gezondheid en het maatschappelijk functioneren. Op verzoek van de staatssecretaris van VWS zal de Gezondheidsraad in 2024 werken aan een breed advies over de gevolgen van alcoholconsumptie voor de gezondheid. Hierbij wordt ook gekeken naar de alcoholrichtlijn uit de Richtlijnen goede voeding en wordt deze mogelijk geactualiseerd.

Stand van zaken