Commentaar op conceptrapport 1,2-Dichloorethaan

Tijdens een openbare consultatieronde heeft de Gezondheidsraad inhoudelijk commentaar ontvangen op een conceptversie van het advies 1,2-Dichloorethaan. Tegelijk met het advies zijn zowel het ontvangen commentaar als de reactie van de Gezondheidsraad op dat commentaar gepubliceerd.