Commentaar op conceptadvies Emissie tijdens kolenvergassing

Tijdens een openbare consultatieronde heeft de Gezondheidsraad inhoudelijk commentaar ontvangen op een conceptversie van het advies Emissie tijdens kolenvergassing. Tegelijk met het advies zijn zowel het ontvangen commentaar als de reactie van de Gezondheidsraad op dat commentaar gepubliceerd.