Beeld: ©RIVM

WBO: onderzoek naar gepersonaliseerde darmkankerscreening

Sinds 2014 kent Nederland een bevolkingsonderzoek naar darmkanker waarbij mensen van 55 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging krijgen zich te laten screenen. Bij die screening wordt gekeken of er bloed (hemoglobine) in de ontlasting zit, omdat dat een aanwijzing kan zijn voor (een voorstadium van) darmkanker. Het Erasmus MC wil onderzoeken of het rendement van het bevolkingsonderzoek verbetert als het screeningsinterval (de periode tussen twee opeenvolgende screeningen) wordt afgestemd op het risico dat een deelnemer loopt op het ontwikkelen van (een voorstadium van) darmkanker. Mensen met een relatief hoger risico krijgen na een jaar opnieuw een uitnodiging, mensen met een relatief laag risico na twee jaar en mensen met een zeer laag risico na drie jaar. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad stelt vast dat het onderzoek wetenschappelijk deugdelijk is en dat er geen grote risico’s aan zitten voor de deelnemers. Ook voldoet het aan de regels voor medisch handelen. Daarom adviseert zij de staatssecretaris om de gevraagde vergunning te verlenen.

Begin 2022 heeft het Erasmus MC vergunning gevraagd voor aanpassing van het onderzoek. Op basis van nieuwe gegevens willen de onderzoekers nu de grenswaarden voor indeling in de drie groepen wijzigen. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad is positief over deze aanpassing en adviseert de staatssecretaris ook hiervoor vergunning te verlenen.