Beeld: ©iStock

WBO: reikwijdte-advies onderzoek naar screening op Barrett-slokdarm

Het Radboudumc wil een wetenschappelijk onderzoek doen naar screening op Barrett-slokdarm bij patiënten met langdurige refluxklachten (brandend maagzuur). De Barrett-slokdarm (een aantasting van het slijmvlies) wordt beschouwd als het voorstadium van slokdarmkanker. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft de vergunningaanvraag voor dit onderzoek beoordeeld aan de hand van de criteria uit de Wet op het bevolkingsonderzoek. De commissie stelt vast dat er geen vergunning nodig is, omdat er geen sprake is van een bevolkingsonderzoek. Het geneeskundig onderzoek bij de deelnemers wordt namelijk verricht op basis van een medische indicatie. Daarom adviseert de commissie de aanvrager door te verwijzen naar een medisch-ethische toetsingscommissie (METC).