Beeld: ©iStock

WBO: Reikwijdte-advies hepatitisscreening

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GGD-GHOR) wil pilots starten om eerste generatie niet-Westerse migranten te screenen op hepatitis B en C. De vaste Commissie Bevolkingsonderzoek heeft zich over de vraag gebogen of voor deze screening een vergunning nodig is op grond van de wet (WBO). Zij oordeelt dat dat niet het geval is, omdat het primaire doel van de screening is om mensen met een hepatitis B en C-infectie op te sporen, zodat zij behandeld kunnen worden. Dit wordt ook als zodanig gecommuniceerd naar de (potentiële) deelnemers. De commissie adviseert de staatssecretaris van VWS de vergunningaanvraag verder niet in behandeling te nemen.